Zelená úsporám

Naše firma je registrována v Seznamu odborných dodavatelů -„SOD“.

Technologie pro které jsme registrováni v „SOD“:

Tepelné izolace budov
-polystyren
-extrudovaný polystyren
-minerální vlákna

Dveře, okna
-plastová
-dřevěná
-hliníková

Okna střešní
-dřevěná
-plastová

Systém nuceného větrání s rekuperací

Pasivní domy

Kdo může žádat

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů (panelových i nepanelových technologií). Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je vlastníkem, anebo spoluvlastníkem nemovitosti - musí být tedy uvedena na výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví).

! ! ! Pro více informací nás prosím kontaktujte ! ! !
Vyřídíme veškeré formality za Vás, včetně zpracování projektové dokumentace.

Certifikáty a osvědčení